Opleidingen

Bijscholing eerste hulp / nijverheidshelper (volle dag)

Deze (wettelijk verplichte) opleiding schoolt bedrijfshulpverleners bij om eerste hulp op de meest efficiënte manier toe te passen en te coördineren. Tijdens deze bijscholingen wordt ook verder gespecialiseerd.

In deze opleiding

 • De preventieve rol van een bedrijfshulpverlener
 • Het belang van veiligheid, samenwerken en coördinatie
 • De vier stappen van eerste hulp
 • De basistechnieken van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • (CVA, flauwte, epilepsie, diabetes)
 • Stoornissen in de ademhaling
 • (verstikking, hyperventilatie, astma)
 • Stoornissen in de circulatie
 • (hartaanval en shock)
 • Reanimatietechnieken basis
 • Reanimatietechnieken basis + gebruik AED
 • Andere afwijkingen
 • (bloedingen, wondzorg, breuken, vergiftiging...)

Aanpak

 • Onderbouwde theorie als vertrekpunt
 • Heel veel praktijk als rode draad
 • Constante aandacht voor cursisten
 • Streven naar (zelf)vertrouwen bij cursisten.

Doel / De cursist

 • denkt mee over het beleid rond eerste hulp
 • legt nadruk op preventie
 • zorgt steeds voor veilige omstandigheden
 • kan een situatie correct inschatten
 • kan een situatie correct coördineren
 • kan op een efficiënte manier alarmeren
 • kan hulp verlenen in diverse situaties
 • heeft vertrouwen om te durven handelen

Wettelijk kader

KB 15/12/2010, art 9, 10, 11

Terug

Docent

erkende hulpverleners
verpleegkundigen
preventieadviseurs niveau 2
master in de gezondheidsvoorlichting
master in beleid van gezondheidszorg

Duur

8 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
Diverse sectorfondsen

Prijs

Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons