Opleidingen

De brandbestrijdingsdienst / eerste interventie

Bedrijven en organisaties dienen te beschikken over een brandbestrijdingsdienst. Deze hulpverleners worden opgeleid om eerste interventies te doen bij het ontstaan van een brand met het oog op het voorkomen of beperken van menselijke en materiële schade.

In deze opleiding

 • Wetgeving rond brandpreventie- en brandbestrijding
 • Taken van de brandbestrijdingsdienst
 • Het leren opsporen en evalueren van risico's
 • Het ontstaan van brand
 • De gevolgen van brand
 • De vuurdriehoek
 • Soorten blusmiddelen toegepast op het bedrijf of de organisatie
 • Toepasbaarheid van de verschillende blusmiddelen
 • Het leren efficiënt evacueren
 • Samenwerking met de brandweer
 • Het belang van signalisatie
 • Een brand blussen met een schuimblusser en CO2-blusser
 • Een brandend voorwerp afdekken met behulp van een blusdeken
 • Een persoon blussen die in brand staat
 • Evacuatie uit een ruimte
 • Verschillende casussen waarin cursisten worden uitgedaagd

Aanpak

 • De verschillende thema's worden uitgewerkt op maat van de setting
 • De les wordt zeer interactief gegeven
 • Onderbouwde theorie
 • Praktijkoefeningen als rode draad doorheen de opleiding
 • Veiligheid wordt steeds gewaarborgd

Doel / De cursist

 • Kan beleidsmatig mee helpen denken over dit thema
 • Kan een risicoanalyse uitvoeren in zijn werksetting
 • Heeft een motiverende houding naar collega's toe
 • Kan bijdragen tot een vlotte evacuatie
 • Kent zijn rol bij de uitvoering van een evacuatie
 • Weet hoe hij efficiënt moet alarmeren
 • Weet hoe een brand ontstaat en wat de grootste gevaren zijn
 • Kan een brand correct inschatten naar gevaar toe
 • Kan een beginnende brand kan blussen / uitbreiding tegen gaan
 • Kan de aankomst van de brandweer faciliteren
 • Kan een coördinerende rol opnemen bij brand(gevaar)

Wettelijk kader

 • KB van 28.03.2014
 • Brandverzekering


Terug

Docent

Brandweer
Preventieadviseurs niveau 2

Duur

7 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille
diverse sectorfondsen

Prijs

Open aanbod:
€ 200,00 excl. 21% BTW
Een smakelijke catering is voorzien


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Contacteer ons