Opleidingen

Het opstellen van een risicoanalyse in de kinderopvang

Alles begint bij preventie en preventie begint met het onderzoeken en evalueren van de aanwezige risico’s. Om deze in kaart te brengen is het belangrijk om met een juiste methodiek aan de slag te gaan. Tijdens deze opleiding geven we een basisopleiding aan mensen om praktisch aan de slag te kunnen en er effectief in te slagen om risico's te reduceren.

In deze opleiding

 • Wettelijke kader
 • Het nut van een risicoanalyse
 • Diverse methodieken leren kennen
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Mogelijke preventiemaatregelen
 • Praktijkvoorbeelden

Aanpak

 • Vertrekken vanuit een positieve basishouding
 • Niet belerend, maar stimulerend
 • Casussen en voorbeelden uit de leefwereld van de cursist
 • Praktijk is de rode draad

Doel / De cursist

 • Weet waarom er aan risico-inventarisatie wordt gedaan
 • Snapt het nut van een degelijke risicoanalyse
 • Kan verschillende methodieken toepassen in de praktijk
 • Weet wat cruciale elementen zijn voor goede preventiemaatregelen
 • Kan efficiënte preventiemaatregelen voorstellen
 • Slaagt er in om de kinderopvang veiliger te maken

Wettelijk kader

Iedere kinderopvang is genoodzaakt om aan preventie te werken. Men moet kunnen aantonen dat er om de twee jaar een risicoanalyse wordt uitgevoerd met minimaal aandacht voor veiligheid, levensbedreigende situaties, verdwijnen van kinderen, gezondheid en hygiëne.

Terug

Docent

Preventieadviseurs niveau 2

Duur

3 uur

Tussenkomst

KMO-portefeuille

Prijs

Open aanbod:
€ 35,00 excl. 21% BTW


Gesloten aanbod:
Volgens offerte
Voor een groep tot maximum 20 personen. Voor meer personen wordt er meer tijd voorzien. Dit wordt afgestemd met de klant.
Contacteer ons