Alert! beschikt over een gans aanbod aan begeleidingstrajecten. Om uw zoektocht te vergemakkelijken, kunt u het volgende doen:

 

  • selecteer uw doelgroep in onderstaand vakje
  • selecteer het thema waarbinnen uw vraag valt
  • u kunt ook steeds in het balkje "zoeken" de naam van uw traject typen

Advies- en begeleidingsmogelijkheden veiligheid

Alert! beschikt over preventieadviseurs niveau 3 en 2. Indien u als kinderdagverblijf geconfronteerd wordt rond moeilijkheden rond één van onderstaande thema’s, dan kunt u ons hiervoor inschakelen.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Arbeidsongevallen: Hoe een goede procedure juridische verrassingen kan voorkomen

Elk bedrijf of organisatie probeert arbeidsongevallen te vermijden. Toch blijft het risico op een arbeidsongeval steeds bestaan. Naast de imagoschade en vooral de menselijke en financiële gevolgen die ontstaan, zijn er ook juridische gevolgen verbonden aan een arbeidsongeval. Na een arbeidsongeval worden de werkgever, hiërarchische lijn en preventieadviseur geconfronteerd met heel wat wettelijke verplichtingen. Een goede procedure binnen uw bedrijf of organisatie is belangrijk. Deze procedure zorgt ervoor dat er geen cruciale (wettelijke) verplichtingen worden vergeten. Op deze manier vermijdt u juridische verrassingen voor uzelf en uw bedrijf. Of hoe deze opleiding heel wat juridische problemen kan voorkomen...
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Begeleidingspakket: gezonde voeding en beweging in kinderdagverblijven

Het hoofddoel is om in de kinderopvang een duurzaam gezondheidsbeleid te implementeren. Dit gaat van een visie en missie tot concrete actiepunten. We werken naar een beleid dat gedragen wordt door alle werknemers.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

De Alert-Booster

De booster van Alert! is een pakket waarbij gedurende drie maand intensief gewerkt wordt rond de aspecten beweging en voeding. Via leuke workshops, subtiele ingrepen op de werkplek, quiz-sessies… wordt het thema levend gemaakt. Tijdens deze drie maand krijgt men veel input om later verder aan de slag te gaan.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Extern consult in uw preventiebeleid (PA2)

Het doel is om het bedrijf of de organisatie te laten voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond veiligheid. Daarnaast willen we een stap verder gaan door mee te helpen aan een positieve visie en gedragenheid rond het thema. Dit willen we uitstralen opdat iedereen mee gaat in dit verhaal.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Gezondheidsdag van Alert!

Alert! organiseert een gezondheidsdag in afstemming met uw wensen. Na het toetsen van organisatorische aspecten, zetten wij gezondheid een dag in de kijker op een amusante manier.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Gezondheidsweek van Alert!

Alert! organiseert een gezondheidsweek in afstemming met uw wensen. Na het toetsen van organisatorische aspecten, zetten wij gezondheid een week in de kijker op een amusante manier.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Het opstellen van een risicoanalyse

Alles begint bij preventie en preventie begint met het onderzoeken van de aanwezige risico’s. Om deze in kaart te brengen is het belangrijk om met een juiste methodiek aan de slag te gaan.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Het opstellen van een risicoanalyse in de kinderopvang

Alles begint bij preventie en preventie begint met het onderzoeken van de aanwezige risico’s. Om deze in kaart te brengen is het belangrijk om met een juiste methodiek aan de slag te gaan.
Meer info
Do 22/03 van 19 tot 22u
Izegem
Wo 10/10 van 19 tot 22u
Izegem
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Project: een duurzaam gezondheidsbeleid

Het hoofddoel is om als bedrijf of organisatie een duurzaam gezondheidsbeleid te implementeren. Dit gaat van een visie en missie tot concrete actiepunten. We werken naar een beleid dat gedragen wordt van werkgever tot werknemer waardoor men spontaan gezondheid uitdraagt.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Project: een duurzaam psychosociaal beleid

Het hoofddoel is om als bedrijf, organisatie of kinderopvang een duurzaam welzijnsbeleid te implementeren. Dit gaat van een visie en missie tot concrete actiepunten. We werken naar een beleid dat gedragen wordt van werkgever tot werknemer waardoor psychosociale belasting een duidelijk kader krijgt.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Project: een duurzaam veiligheidsbeleid

Deze begeleidingsmodule is de een traject van a tot z. Onderstaand model toont onze manier van aanpak om een gedragen veiligheidsbeleid te implementeren in uw bedrijf of organisatie.
Via een intakegesprek met de verantwoordelijke(n) ontdekken we wat er al leeft en wat er reeds ontwikkeld is. Via een risicoscan komen we te weten wat leeft bij de werknemers, de hiërarchische lijn en de werkgever. Dit stelt ons in staat een degelijke analyse te maken en dit uit te werken in een “veiligheidsplan”.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Veiligheidsdag van Alert!

Een veiligheidsdag organiseren in uw bedrijf, organisatie of opvang? Veiligheid centraal zetten op uw pedagogische studiedag? Het kan met dit concept.
Tijdens deze dag organiseren we 2 of meer workshops in overleg met de organisatie.
Afhankelijk van uw wens kunt u dus zelf de inhoud bepalen.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Veiligheidsweek van Alert!

Alert! organiseert een veiligheidsweek in afstemming met uw wensen. Na het toetsen van organisatorische aspecten, zetten wij veiligheid een week in de kijker op een positieve manier
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Workshop aanhoudende stress & burn-out

Stress valt niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven: lange werkdagen, ingrijpende levensgebeurtenissen, lawaai, vaak gestoord worden,… Stress op zich is niet zozeer problematisch, maar indien deze te lang aanhoudt, zijn de gevolgen voelbaar op verschillende niveaus en kan er een burn-out optreden. Hoe ga jij de toekomst tegemoet? Hoe herken je stress- en burn-outsignalen? Valt dit te voorkomen? Hoe speel je daar het best op in bij jezelf of bij een collega? Kom het in deze workshop allemaal te weten.
Meer info
Do 25/10 van 9 tot 12u
Izegem
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Workshop bewegen overwegen

Bewegen is gezond, en toch toont wetenschappelijk onderzoek aan dat we te weinig bewegen. Daar moet iets aan gedaan worden, niet? In een 4 uur durende workshop wordt men geconfronteerd met frappante feiten en cijfers. Onze omgeving biedt tal van passieve ontspanningsmogelijkheden. Niet wij moeten ons hieraan aanpassen, maar onze omgeving kan aangepast worden. Naast het sensibiliseren en informeren omtrent verschillende aspecten rond het thema bewegen wordt de intentie om te bewegen aangewakkerd… Time to move!
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Workshop evenwichtige voeding

Gezonde werknemers zijn minder ziek en werken productiever! Om goed te functioneren is het van belang om gevarieerd te eten. Hoe ziet een gezond eetpatroon eruit en wat zijn de mogelijke positieve effecten op de levenskwaliteit? Ontdek dit alles en nog veel meer in de workshop evenwichtige voeding.
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Workshop stress & bevlogenheid

Voor het rood licht staan terwijl je gehaast bent, vaak gestoord worden op het werk, een luidruchtige omgeving, multitasken waardoor het eten aanbrandt, … Hoe word jij de dagelijkse irritaties en stress de baas? Hoe herken jij beginnende stresssignalen bij jezelf en in je dichte omgeving? Zijn er tips om (beginnende) stress te reduceren? Laat ons samen streven naar bevlogen en veerkrachtige werknemers.
Join IN, stress OUT!
Meer info
Do 22/03 van 19 tot 22u
Brugge
Ma 07/05 van 18:30 tot 21:30u
Gent
Do 11/10 van 19 tot 22u
Izegem
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!

Workshops / toolboxmeetings Veiligheid

Deze veiligheidsthema’s kunnen aangeboden worden in de vorm van opleidingen, initiaties, workshops of toolboxmeetings
Meer info
Deze opleiding bij u laten doorgaan? Dat kan!